Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1. KONU

İşbu sözleşme, SİPARİŞ VEREN’nin, Satıcı’ya ait www.olizzi.com.tr adlı internet sitesinden; aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü veya ürünleri sipariş veren SİPARİŞ VEREN ile bu Internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 2. TARAFLAR

Satıcı: MANA KREA GIDA TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Olizzi”) (Bu sözleşmede “Satıcı” olarak tanımlanacaktır.)

Adres: ÇINARLI MAH. 1572 SK. NO: 33 KONAK / İZMİR 35110

Telefon: +90 (232)520 35 64

Email: info@olizzi.com

Mersis No: 0611141143700001

Alıcı: (Bu sözleşmede “ALICI” olarak tanımlanacaktır.)

Ad Soyadı: [customer] [first_name] [last_name][/customer]

Adres:

Telefon: [customer][phone] [/customer]

E-Posta adresi: [customer] [email][/customer]

MADDE 3. ÜRÜN VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.

3.1- Malın/Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

3.2- Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3- Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Listesi

[line_items] [variant_id] [title] [quantity] [sku] [variant_title] [vendor] [name] [price] [/line_items]

[order] [email] [number] [note] [gateway] [total_price] [currency] [phone] [/order]

MADDE 4. FATURA VE TESLİMAT BiLGİLERİ

4.1 – SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

[customer] [email] [first_name] [last_name] [orders_count] [total_spent] [phone] [/customer]

4.3 – FATURA BİLGİLERİ

[billing_address] [first_name] [last_name] [company] [address1] [address2] [phone] [city] [zip] [province] [country] [country_code] [name] [/billing_address]

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

MADDE 5: KARGO VE HİZMET BEDELİ

SİPARİŞ VEREN/ALICI, www.olizzi.com.tr üzerinden yapacağı siparişlerinde sözleşme konusu ürün/ürünler için, ödeme öncesi belirttiği kargo ve/veya hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. Bazı durumlarda kargo ve/veya hizmet bedeli ücretsiz olabilir. SATICI kargo ve hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar.

SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minimum sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar.

SİPARİŞ VEREN/ALICI, www.olizzi.com.tr siparişlerinde aksi belirtilmedikçe veya kampanya olmadıkça kargo teslimat bedelini ödemekle yükümlüdür.

MADDE 6: İPTAL VEYA İADE DURUMUNDA KARGO VE HİZMET BEDELİ

SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı sırasında kapıda veya online olarak ürün/ürünlerin iptal ya da iadesini talep etmesi durumunda SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın iptal veya iade sonrası oluşturduğu toplam sipariş tutarı üzerinden MADDE 7’de belirtilen kargo ve/veya hizmet bedellerini talep etme hakkını saklı tutar.

MADDE 7: SİPARİŞ VEREN, ALICI VE FATURA BİLGİLERİNE AİT SORUMLULUK

Madde 4’te belirtilen SİPARİŞ VEREN, Madde 5’te belirtilen ALICI ve Madde 6’da belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

MADDE 8: ADRES BİLGİLERİNE AİT SORUMLULUK

SİPARİŞ VEREN Madde 4’te belirttiği bilgilerin doğru ve Madde 5’te belirttiği bilgilerin ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir.

MADDE 9: ŞİKAYET VE İTİRAZ BAŞVURULARI

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE 10: HİZMETİN GEÇERLİLİK ALANI

Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve “yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından ürünlerin bedeli ne şekilde ödenmiş ise aynı şekilde SATICI tarafından iade edilir.

MADDE 11: HİZMETİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

MADDE 12: GENEL ŞARTLAR

12.1 18 yaşından küçük kişiler www.olizzi.com.tr Internet sitesinden alış eriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur.

12.2 SİPARİŞ VEREN, Satıcı’ya ait www.olizzi.com.tr adlı Internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SİPARİŞ VEREN’nin; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından SİPARİŞ VEREN’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.3 Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile SİPARİŞ VEREN’nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında SİPARİŞ VEREN veya SİPARİŞ VEREN’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre SİPARİŞ VEREN’ye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir. Bu süre içinde ürünün SİPARİŞ VEREN’ye teslim edilmemesi durumunda SİPARİŞ VEREN’nin sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

12.4 Satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve her türlü ayıptan ari olarak, ürünün sitede belirtilen özelliklerine uygun bir şekilde SİPARİŞ VEREN’ye gönderilmek üzere ambalajlayıp, kargoya teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

12.5 Satıcı, www.olizzi.com.tr Internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

12.6 Satıcı, sipariş edilen ürünün stokta olmadığı durumlarda, Sözleşme’den doğan yükümlüğünün süresi dolmadan SİPARİŞ VEREN’yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

12.7 Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli SİPARİŞ VEREN’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.8 SİPARİŞ VEREN, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı paketi kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim edilen paketin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu SİPARİŞ VEREN’ye aittir.

12.9 SİPARİŞ VEREN ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün SİPARİŞ VEREN’ye tesliminden evvel siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde; Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini SİPARİŞ VEREN’den talep edebilir. SİPARİŞ VEREN’nin talebe konu bilgi ve belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede siparişi donduracak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkına haizdir.

12.10 SİPARİŞ VEREN, Satıcı’ya ait Internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran SİPARİŞ VEREN’ye bağlanacaktır.

12.11 SİPARİŞ VEREN, Satıcı’ya ait Internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, Truva atı, vb) işlemlerde bulunamaz.

12.12 SİPARİŞ VEREN, www.olizzi.com.tr‘den alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur.

12.13 SİPARİŞ VEREN, ürün bedelini herhangi bir nedenle ödemez ya da banka kayıtlarında iptal ettirirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

12.14 SİPARİŞ VEREN, banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı’nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir.

12.15 SİPARİŞ VEREN, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 (bir) hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı’nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.

12.16 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, SİPARİŞ VEREN’ye ait kredi kartının, SİPARİŞ VEREN’nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, SİPARİŞ VEREN’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur.

12.17 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden SİPARİŞ VEREN ve/veya üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın SİPARİŞ VEREN ve/veya üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 13. CAYMA HAKKI

13.1. SİPARİŞ VEREN, mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. SİPARİŞ VEREN, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

13.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks ve e-posta seçeneklerinin biriyle yazılı bildirimde bulunulması ya da websitesinde bulunan iade formunu doldurması ve iletmesi gerekir. Ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu Hakkın kullanılması halinde,

13.2.1. 3. kişiye veya SİPARİŞ VEREN’ye teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

13.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve belgeleri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

13.2.4. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren banka havalesi veya EFT ile yapılan ödemelerde 10 gün içerisinde, kredi kartı ile ödemelerde bankalardaki farklılıklar göz önünde bulundurularak en geç 14 (on dört) gün içinde SİPARİŞ VEREN’nin hesabına aktarılır.

13.2.5. SİPARİŞ VEREN’nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa; SİPARİŞ VEREN kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

13.3. SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

13.4. SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

MADDE 14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARI ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ SINAİ HAKLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile SİPARİŞ VEREN/ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

SİPARİŞ VEREN/ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için MANA KREA GIDA TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, SİPARİŞ VEREN/ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya aittir.

SİPARİŞ VEREN/ALICI SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. SİPARİŞ VEREN/ALICI ‘nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. SİPARİŞ VEREN/ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde SİPARİŞ VEREN/ALICI ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

Internet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları MANA KREA GIDA TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne aittir.

Internet Sitesi’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

MADDE 14. MÜCBİR SEBEP

SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15. YETKİLİ MAHKEMELER

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Taraflar arasında uyuşmazlık durumunda, öncelikle karşılıklı görüşme ve iyi niyet esastır. Eğer uyuşmazlık bu çerçevede çözümlenemez ise İzmir Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 16. YÜRÜRLÜK

SİPARİŞ VEREN, web sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede SİPARİŞ VEREN tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: MANA KREA GIDA TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI: [customer] [first_name] [last_name] [/customer]

www.olizzi.com.tr adlı Internet sitesinden ürün satın alınması, yukarıda ilan edilmiş hüküm ve şartların kabul edildiği anlamına gelmektedir.

MADDE 17. TESLİMAT

www.olizzi.com.tr sitesinde satışa sunulan mal veya hizmetin SİPARİŞ VEREN tarafından sipariş edilmesi ve söz konusu mal/hizmetin sipariş tarihi itibariyle ilan edilen bedelinin SİPARİŞ VEREN tarafından www.olizzi.com.tr sitesinde sunulan ödeme şeklinden biri ile ödeme yapılması halinde; www.olizzi.com.tr sitesinden satın alınan ürünü/ürünleri SİPARİŞ VEREN’ye Satıcı teslim etmekle mükelleftir.

www.olizzi.com.tr sitesinde satışa sunulan mal veya hizmetin SİPARİŞ VEREN’ye veya bildirdiği kişiye teslimatı için işbu sözleşmenin ve ön bilgilendirme belgesinin satın alma sayfasındaki “okudum onayladım” onay kutucuğunun onay işaretinin bulunması ve SİPARİŞ VEREN’nin web sitesinde bulunan ödeme yöntemlerinden kendi tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Teslimat; stokun müsait olması ve mal veya hizmet bedelinin www.olizzi.com.tr sitesindeki ödeme şekli ile ödeme yapılmış olması ve ödemenin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Sözleşme konusu mal/hizmet yasal 30 (otuz) günlük süre ve bu süreye ek olarak durumun gereklerine göre kullanılacak 10 (on) günlük ek süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için SİPARİŞ VEREN’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak açıklanan süreler içinde SİPARİŞ VEREN’ye veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

SİPARİŞ VEREN tarafından herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sözleşme konusu mal/hizmet, SİPARİŞ VEREN’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu mal/hizmetin SİPARİŞ VEREN’ye teslimi aşamasında; dağıtım hizmetini üstlenen kuruluşun/firmanın karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen mal/hizmetin SİPARİŞ VEREN’ye teslim edilememesinden ötürü Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

1 Kapat 3